87
tylkotyiniktinny:

<3
213
333
"Nikt nie może dać więcej od te­go, co stra­cił wszystko."
S. Lem
7
130