85
tylkotyiniktinny:

<3
903
213
330
"Nikt nie może dać więcej od te­go, co stra­cił wszystko."
S. Lem
7
123